<% Set oDB = Server.CreateObject("ADODB.Connection") oDB.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & server.mappath("/tssk/data/") & "\tssk_data.mdb;uid=" Set pNyheter = oDB.Execute("SELECT *, Format$([dDate],'dd MMM') AS fDate FROM Nyheter Order by dDate") %>

Tvärålunds

 

 

Nu är säsongen över!

Efter en mycket bra och snörik vinter vill styrelsen tacka alla som hjälpt till med att ordna med våra tävlingar under den gångna vintern. Riktar även ett jättetack till alla ledansvariga som sett till att våra leder har hållit en hög standard. Nu går hemsidan in i en viloperiod, men följ gärna med i vår facebookgrupp om ni vill ha löpande inf.

 

Resultat från vår deltävling i Burkarcupen hittar ni här

 

Löpande info får ni om ni går med i vår facebookgrupp

Tvärålunds Snöskoterklubb 

 

 Vänliga hälsningar webbansvarig! Tv

Senast uppdaterad 2012-05-08

 

Om du har frågor, synpunkter eller tips gällande klubbens arbete:

 Skicka gärna ett meddelande till oss!

 

Startsida

© Copyright 2012 Tvärålunds Snöskoterklubb