Föreningar

 

SLIPSTENSJÖNS IDROTTSFÖRENING (SIF), firade 2011 sitt 50-års jubileum.

Sedan några år tillbaka ingår Slipstenjöns Byaråd som en sektion i SIF.

”Gnistan” är namnet på klubbstugan som även inrymmer byns bagarstuga. Nere vid

sjön ligger ”Sjöviksvallen”, en naturgräsfotbollsplan av högsta kvalitet.

Både klubbstuga och fotbollsplan går att hyra: Kontakta Börje Granström, 0933-71042

SIF:s historia finns här: 50-års kompendiet

 

HÅS FF ( H ällnäs- Å msele- S lipstenjöns F otbolls F örening) är den förening som

numera nyttjar den välskötta gräsplanen i Slipstensjön. HÅS FF bildades 1992 då

ledare i ovan nämnda klubbar startade en ny förening för att bevara fotbollen i

kommunens norra del. Ett lyckat beslut då HÅS FF numera är kommunens enda seniorlag.

HÅS FF:s snart 20-åriga historia finns att läsa i: klubbens verksamhetsberättelser.