Om du vill ha information utlagd på webbsidan under exempelvis aktuellt eller kalendern, har frågor eller vill komma med synpunkter välkommen att maila till någon av webbsideansvariga.

 
Ordförande i Tvärålunds Byaförening:  
Fredrik Sundling epost:fredrik@skogsservice.se  
 
Webbansvariga: 
Ulla Aronsson epost:u.aronsson@passagen.se  
 
Webbdesign:    
Mats Renman epost:mats.renman@tvaralund.net  
Sarah Renman epost:sarah.renman@tvaralund.net  
 
Undrar du hur du ska hitta till Tvärålund? Här kan du se var Tvärålund ligger >>>
 
 Om den här  webbsidan
Kontakta gärna ansvariga om du har synpunkter på den här webbsidan.
Bilder som finns på webbsidan ©Tvärålunds byaförening. Bilden på startsidan med flygfotot över Tvärålund är fotat av Robert Nygren. För att få en levande webbsida så är bilder på människor ett fantastiskt verktyg. Tvärålunds byaförening förbehåller sig rätten att publicera bilder på den här sidan utan att fråga personerna som finns med på bilderna. Om du av någon anledning inte vill vara med på en bild så kontakta ansvariga så tar vi bort den bilden. Tack för din medverkan att göra den här webbsidan till ett levande dokument.

 

                  

© tvärålunds byaförening  

webbsideansvarig: Ulla