Byns namn:
Tvärålund hette tidigare Tväråträsk. Namnet ändrades till Tvärålund i samband med att järnvägen var klar 1892.
När järnvägsstationen i Tväråträsk skulle byggas var man inte eniga i byn om var den skulle ligga. En uppfattning var att man inte skulle ha stationen i själva Tväråträsk, det skulle bli för stor rörelse. SJ beslutade då att stationen skulle byggas i Tvärålund, en liten by strax söder om Tväråträsk. Befolkningen insåg dock till slut att stationen borde ligga i Tväråträsk och kontaktade SJ som gick med på det. Men namnet var bestämt till Tvärålund och det ändrade SJ inte.

Befolkning:
Enligt Gustav Vasas jordbok av år 1543 fanns bosättning i Tväråträsk vid den tiden. 1756 fanns i Tväråträsk fem bönder. Invånarantalet idag är drygt 400.

Butiker:
AB Trehörningsjö Handelsförening bildades 1895 och hade affär i Tvärålund. Affären las ner men 1919 bildades Konsum som använde samma lokaler som Trehörningsjöfirman. En tid fanns fem affärer i byn, - Konsum, Loden, JR Johansson, Erik Jakobsson samt Erik Sundling. Nu finns endast en, - ICA Handelsboden.

Post:
Tvärålund fick poststation 1892.
1922 besöktes byn av Postverkets generaldirektör Julius Juhlin. Postverket tänkte starta en postdiligenslinje mellan Tvärålund och Lycksele och direktören hade bl.a. funderingar om det fanns bensin att tillgå i byn. Han fick ett positivt svar och den 1 januari 1923 startade Sveriges första postdiligenslinje, mellan Tvärålund och Lycksele.
Denna trafik pågick i 2,5 år, tills järnvägen mellan Hällnäs och Lycksele var klar. Då började posten att skickas med järnvägen.

Idag sköts postleveranserna i Tvärålund med lantbrevbäring från Vindeln. Vi har dock ett eget postnummer.

Skola:
Den första skola som byggdes i Tvärålund (dåvarande Tväråträsk) uppfördes 1891. När man började dela in eleverna i klasser blev skolan för trång och vissa klasser hyrdes då in i en Västerbottensgård tillhörande Erik Eriksson. Den gamla skolbyggnaden är idag bönhus för Bibeltrogna Vänner.

1926 byggdes den skola som idag är förskola. Den användes som skola fram till 1983 då den nuvarande skolan togs i bruk.

 

 

                  

© tvärålunds byaförening