Skivsjö kapellstiftelse

Start
Tillbaka till meny
Direktörsstigen
Skivsjöbygdens närservice
Skivsjö idrottsförening
Skivsjö kapellstiftelse
Samhällsnämnden
Skivsjö byalag
Sundö byastugeförening
Vävstuga

Uppdaterades senast
2013-02-25

Historik: Skivsjöbygdens bönhusförening, som var föreningens första namn, bildades 1940. Anledningen till att föreningen bildades var önskan om en gudstjänstlokal för bygden och 1943 invigdes Skivsjö kapell. Året därpå, 1944 ändrades föreningens namn till Skivsjöbygdens kapellstiftelse.

Verksamheten: Föreningens medlemmar hade vid starten en önskan att kyrkans verksamhet skulle vidgas och fördjupas särskilt bland bygdens ungdomar samt att bygdens andliga liv skulle berikas. Ända från den första tiden har Vindelns församling haft gudstjänst i kapellet 3:e söndagen i varje månad. Vi har också sång- och musikgudstjänster samt andra verksamheter. 

Skivsjö kapell är öppet för alla kristna samfund.

Den som vill kan vara med och stödja vårt kapell som medlem.
Avgiften är 25:-/år
 

Klicka för att förstora bilden.

 

Kontaktperson; Christer Jonsson  0933 - 530 24 eller

070-646 81 51