GARV, Glada Amatörers Revy i Vindeln, är en ideell förening vars syfte är att uppföra lokalrevy i Vindeln vartannat år, vilket man gjort sedan 1992.


Föreningen består av 50-talet medlemmar som är indelade i olika grupper: Aktörer, musik, kostym, kringarrangemang  och dekor m.m.

GARV - Glada Amatörers Revy i Vindeln

Grundat 1992

Styrelsen

Ordförande: Mats Gunnarsson

Sekreterare: Ann-Britt Olsson

Kassör: Eivor Gustafsson

Styrelseledamot: Rolf Attmarsson

Styrelseledamot: Lotta Jonsson

Sektioner

Aktörer

Kringarrangemang

Musik

Kostym

Dekor m.m.